WARUNKI WSPÓŁPRACY

 • Dla nowych klientów

  Pierwsze 3 płatności są realizowane wyłącznie za gotówke lub przedpłate/pobranie

 • Po 3 transakcjach klient może ubiegać się o odroczony termin płatności, jeżeli dokonał min. 3 transakcji w przeciągu 3 miesięcy.

 • Uzyskanie odroczonego terminu płatności

 • W celu uzyskania odroczonego terminu płatności,
  klient zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • dokument nadania numeru NIP
  • dokument nadania numeru REGON
  • pełne dane teleadresowe
  • oświadczenie o możliwośći wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (wzór umieszczony jest na dole strony)
  • w wypadku spółek z o.o. i S.A. wymagamy także oświadczenia o kompetencjach zarządu do zaciągania zobowiązań przez spółkę
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie dla każdego kontrahenta

   

  Zamówienie

  Wszystkie ceny podawane przez firmę RAMNET są cenami netto. Cenniki przygotowywane przez firmę RAMNET mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w myśl KC. Firma RAMNET zastrzega sobie prawo do zmian cen, a także do pomyłek w cennikach.

   

  Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • pisemnie
 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną
 • faksem
 • poprzez komunikator Gadu-Gadu

Zamówienia specjalne

Zamówienia specjalne oraz zamówienia towarów nie będących na stanie firmy RAMNET wymagają formy pisemnej. Towar "na zamówienie" nie może być zwrócony

 

Formy płatności

Ze względu na ubezpieczenie transakcji pierwsze dwie transakcje są realizowane na zasadzie kredytu kupieckiego z restrykcjami:

 • pierwszy zakup - kwota maksymalna 1 000 zł netto i termin płatności 7 dni
 • drugi zakup - kwota maksymalna 2 000 zł netto i termin płatności 7 dni

 

UWAGA! Trzecia transakcja może się odbyć dopiero po wpłynięciu w/w środków na konto bankowe.

 

Po pierwszych trzech transakcjach wg powyższych zasad Klienci otrzymują limit kredytowy (kredyt kupiecki) w kwocie 10 000 zł netto oraz maksymalnie 14 dni terminu płatności. Wyższy limit kredytowy jest dostępny w zależności od terminowości spłat należności oraz wysokości obrotu po podpisaniu Umowy Handlowej oraz Porozumienia wekslowego (dokumenty dostępne na dole strony).

Towary pozostają własnością firmy RAMNET do momentu całkowitej zapłaty kwoty faktury.

 

Płatności przeterminowane

Za przeterminowania w płatnościach powyżej 2 dni naliczane i wystawiane są NOTY ODSETKOWE  w wysokości 13% (odsetki ustawowe).

Jeżeli przeterminowania w płatnościach będą przekraczać 10 dni to konieczne będzie przejście na gotówkową formę płatności (gotówka, przedpłata, pobranie) a także cofnięcie kredytu kupieckiego.

 

Dostawa towaru

Na terenie Warszawy towary o łącznej wartości powyżej 1000 zł netto są dowożone bezpłatnie do klienta:

 • w ciągu 5 godzin przy zamówieniu do godz. 9:45

Zamówienia wysyłkowe o wartości powyżej 2500 zł netto są wysyłane do klienta na nasz koszt:

 

Wysyłki realizaujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej X-Press.

a) progi logistyczne wyglądają nastepująco:

- wysyłka wartości od 0,00 do 499,99 zł – koszt logistyczny 19,90 zł netto
- wysyłka wartości od 500,00 do 1499,99 zł – koszt logistyczny 16,90 zł netto
- wysyłka wartości od 1500,00 do 2499,99 – koszt logistyczny 9,90 zł netto
b) wysyłka urządzeń - koszty naliczane oddzielnie:
-
waga wysyłki 0-25 kg – koszt logistyczny 20 zł
-
waga wysyłki 25-60 kg – koszt logistyczny 50 zł
-
waga wysyłki 60-120 kg – koszt logistyczny 100 zł
Wartość zakupów nie jest wliczana w obrót uprawniający do zwolnienia z kosztów logistycznych w danym miesiącu.

 

Koszt wysyłki / transportu jest doliczany do faktury jako usługa transportowa

 

Przesyłki są wysyłane standardowo na ryzyko odbiorcy. Możliwe są także inne, indywidualne ustalenia z działem handlowym dotyczące kosztów wysyłki.  

 

Reklamacje

Firma RAMNET nie bierze odpowiedzialności i nie rozpatruje reklamacji uszkodzeń/ braków wynikłych z winy spedytora.

Reklamacje dotyczące braków/pomyłek/uszkodzeń zawinionych przez firmę RAMNET przyjmowane są do 48 godzin od daty dostarczenia przesyłki i rozpatrywane są do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia uszkodzonego towaru.

Reklamacje dotyczące wad produktów (w trakcie ich użytkowania / po rozpakowaniu przez klienta) rozpatrywane są jedynie na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem strony internetowej lub na podstawie prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia reklamacji (dostępny również na stronie internetowej).

 

Akceptując powyższe warunki i przesyłając dane zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883


Zwrot towaru

W okresie 14 dni od daty wydania towaru Klient, który ma podpisaną umowę handlową z firmą RAMNET może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części za zapłatą 6% ceny netto zakupionego towaru (odstępne), nie mniej niż 30 zł, dokonując równocześnie zwrotu całości lub części towaru do RAMNET. Odstąpienie od umowy może dotyczy jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń, na którego zwrot RAMNET wyraził uprzednio zgodę.

 

W przypadku, gdy Klient nie dokonał jeszcze zapłaty ceny za zakupiony towar, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, z chwilą dokonania zapłaty należnej kwoty odstępnego. Datą dokonania płatności jest dzień uznania rachunku bankowego RAMNET.

 

W przypadku, gdy cena za zakupiony towar została zapłacona, RAMNET potrąca przysługującą mu z tytułu odstępnego należność, a pozostałą kwotę przekazuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 7 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.


RAMNET zastrzega sobie możliwość odmówienia Klientowi prawa skorzystania z odstąpienia od umowy, poprzez zapłatę odstępnego, odnośnie:

a) towarów sprowadzonych na specjalne zamówienie Partnera, które nie są dostępne w ramach stałej oferty RAMNET;

b) towarów, których produkcja została zakończona przed datą zamierzonego odstąpienia, lub co do których producent ogłosił przed datą zamierzonego odstąpienia zamiar zakończenia produkcji tych towarów;
c) w przypadku, gdy Klient ma przeterminowane płatności