GWARANCJA

 • Udzielamy gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem
 • GWARANCJA SERWISOWA
 • 3 miesięczną gwarancje na każdą naprawę serwisową pogwarancyjną

 • 12 miesięczną gwarancje na wymienione nowe oryginalne części

 • pod warunkiem spełnienia poniższych restrykcji:
 • - nie została zerwana plomba gwarancyjna
  • - sprzęt był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
   - wszelkie zobowiązania finansowe zostały uregulowane
   - nie została przekroczona liczba wydruków zagwarantowana przez serwis
  • Gwarancja nie jest udzielana na elementy, które zużywają się w naturalny sposób podczas eksploatacji urządzenia tj. rolki poboru papieru, układy separujące.
  • A także w przypadku gdy:
  • - sprzęt został uszkodzony przez siły wyższe (zalanie, wyładowanie atmosferyczne)
   - sprzęt został uszkodzony w transporcie do lub z serwisu przez firmę kurierską (zaleca się ubezpieczać paczkę przy wysyłce kurierem)
   - usterki związane z software'm
  • Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie przez serwis RAMNET w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy.
  • W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku, gdy do wykonania naprawy gwarancyjnej nezbedne jest sprowadzenie części, która występuje wyłącznie na zamówienie specjalne.
  • W przypadku, gdy nie będzie możliwa naprawa gwarancyjna, serwis RAMNET zwróci koszt naprawy klientowi poprzez wystawienie faktury korygującej. Zwrot płatności następuje w takiej formie w jakiej zostało zapłacone za daną usługe/naprawę (gotówką -->zwrot gotówką) (przelewem ->zwrot przelewem na wskazane konto w terminie do 7dni od podpisania faktury korygującej)
  • OPŁATY MANIPULACYJNE
  • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji klient zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 50zl netto.
  • GWARANCJA NA TONERY PRINTE
  • Materiały eksploatacyjne posiadają gwarancję do momentu wyczerpania się środka barwiącego, jednak nie dłużej niż 24mc od daty zakupu.
  • Gwarancja obejmuje jakość wydruków i techniczne funkcjonowanie
  • W przypadku wad produktu gwarantujemy :
  • wymianę wadliwego produktu na nowy
   (od ręki dla klientów, którzy regularnie dokonują zakupów za średnią kwotę 1500zł netto/mc liczoną z 3 ostatnich miesięcy)
   (do 7dni roboczych dla pozostałych klientów)
  • naprawę drukarki (bez względu czy jest ona jeszcze na gwarancji, czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu Printe
  • GWARANCJA NA MATERIAŁY ORYGINALNE
  • Gwarancja jest rozpatrywana zgodnie z procedurami danego producenta. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny 22  353 49 02 lub mailowy office@ramnet.pl